• 15 EUR / m²
  • pri odbere nad 50 m²…..13 EUR/m²
  • doprava do 50 km za príplatok 0,60 EUR/km
  • zabezpečujeme aj umiestnenie obkladov / spolupracujeme s viacerými podnikateľmi, ktorí majú výborné referencie / Radi poskytneme kontakt.
  • Betónové ploty na webe: kvalitnebetonoveploty.sk